Hans Persson Media
Arbetssätt

Jag jobbar i Macmiljö, och använder framför allt InDesign CS6. Självklart kan jag hantera och jobba med filer i de flesta andra format också. Jag anpassar mig efter kundens arbetssätt.

Jag får kundernas projekt antingen via mail eller genom uppkoppling mot deras intranät eller ftp-server, beroende på omfattningen på aktuellt projekt.

Jag jobbar under fullständig sekretess, både gällande vilka projekt jag är inblandad i och innehållet i dessa. Om kunden så önskar så skriver vi ett avtal om detta, så att du som till exempel utgivare av olika typer av nyhetsmagasin kan vara säker på att innehållet inte läcker ut innan utgivningsdatum.

Innan uppdraget kommer vi överens om priset för tjänsten. Gäller det ett helt magasin eller liknande så brukar ett fast pris vara lämpligast, men är det till exempel en webbpublikation med små textmängder i flera olika dokument så debiterar jag per ord. Vi kommer tillsammans överens, innan jobbet görs, vilken nivå av kommunikation vi ska ha angående ändringar i texten. Det vanligaste är att jag ändrar enklare fel (stavfel, fula avstavningar, felaktig interpunktion, etc) direkt i texten utan dialog men där jag tycker att något bör omformuleras tar jag det med skribenten och lämnar förslag.


 

HANS PERSSON MEDIA
Stömne Gaddars, 820 60 Delsbo
070-6223652
info@hanspersson.com