Hans Persson Media


Hans Persson Media jobbar med korrekturläsning och textgranskning, mestadels på distans.

Min specialkompetens är snabbhet och direkthet.
Jag jobbar oftast med texter som är mycket nära print, i stort sett färdiga för publicering, vare sig det rör sig om webbpublikationer eller magasin.

Den traditionella korrekturläsaren får sin text ”rå” på ett papper, sätter korrekturtecken i kanten och postar den till förlaget för layout. Sedan får produkten gå igenom ytterligare granskning innan den kommer ut till slutkonsumenten. Jag jobbar istället direkt med den som producerat texten eller publikationen.

Min idé är att kunna erbjuda en tjänst i stället för flera olika.
Att korrekturläsa, textgranska och layoutgranska i ett steg. Du som textproducent kan lämna ifrån dig det du vill kommunicera, och sedan få tillbaka en produkt färdig för publicering.


 

HANS PERSSON MEDIA
Stömne Gaddars, 820 60 Delsbo
070-6223652
info@hanspersson.com